Znaki morskie - oznakowanie

Jednostki pływające są zobowiązane do stosowania odpowiednich znaków oraz oznakowań morskich. Ze względu na specyfikę warunków, które panują na statkach, systemy te muszą spełniać odpowiednie warunki. W trakcie montażu znaków morskich należy się kierować przepisami morskimi oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na danej jednostce pływającej. Wybór producenta znaków tego typu powinien być dyktowany najwyższą jakością. Nasza firma posiada Certyfikaty Dopuszczenia Typu Wyrobu, w tym certyfikaty Det Norske Veritas, z prawem stosowania sygnatury "Wheelmark", czyli koła sterowego, przyznane przez jednostki akredytacyjne: Det Norske Veritas oraz PRS. Materiały do produkcji znaków morskich w naszej firmie zostały przetestowane pod kątem palności powierzchniowej, dymotwórczości, toksyczności oraz parametrów fotometrycznych. Spełniają również wymagania Council Directive 96/98/EC i konwencji SOLAS.

W naszej ofercie jako uzupełnienie oznakowania morskiego proponujemy fotoluminescencyjne znaki podłogowe, listwy przypodłogowe wykonane w Systemie LLL.